ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Hô hấp ở thực vật

  • 1128 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hô hấp là quá trình

Xem đáp án

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

Xem đáp án

Trong 4 bộ phận trên, rễ là cơ quan có hoạt động hô hấp mạnh nhất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự: Đường phân → Chu trình Crep→ Chuỗi truyền electron hô hấp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Giai đoạn đường phân diễn ra tại

Xem đáp án

Giai đoạn đường phân diễn ra tại tế bào chất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

Xem đáp án

* Đường phân:1 Glucozo → 2 Axit piruvic + 2ATP + 2NADH

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận