ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Hoạt động tim và hệ mạch

  • 937 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính tự động của tim

Xem đáp án

Tính tự động của tim là khả năng co giãn tự động theo chu kì của tim.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tính tự động của tim là do khả năng điều khiển tự động của:

Xem đáp án

Tim có khả năng co giãn tự động là do hoạt động tự động của hệ dẫn truyền tim.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hệ dẫn truyền tim gồm:

Xem đáp án

Hệ dẫn truyền tim gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốc kin.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nhịp tim trung bình khoảng:

Xem đáp án

Nhịp tim trung bình là: 60-100 nhịp/ phút ở người trưởng thành, 120 →160 nhịp/phút ở trẻ sơ sinh.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án

Tất cả các trường hợp ở A, B, C đều có thể làm nhịp tim tăng lên

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận