ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Học thuyết tiến hóa

  • 944 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

Xem đáp án

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là: Biến dị cá thể

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :

Xem đáp án

Theo quan niệm của Đacuyn biến dị cá thể là những đột biến phát sinh ra những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Theo Đacuyn, biến dị cá thể ở sinh vật phải thông qua quá trình nào sau đây để di truyền lại cho các thế hệ sau?

Xem đáp án

Theo Đacuyn, loại biến dị cá thể ở sinh vật phải thông qua quá trình sinh sản, được di truyền cho thế hệ sau

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Theo quan điểm của Đacuyn, tác động của CLTN là

Xem đáp án

Theo quan điểm của Đacuyn, tác động của CLTN là tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho bản thân sinh vật

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Theo quan điểm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

Xem đáp án

Theo quan điểm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là cá thể.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận