Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ của nguyên tử hiđrô

  • 623 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất của nguyên tử H là 0,53.10-10m. Bán kính quỹ đạo Bo thứ 5 của nguyên tử H bằng:

Xem đáp án

Bán kính của quỹ đạo Bo thứ 5 là :

r5=52.r0=25.0,53.1010=13,25.1010m

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng cơ bản thì hấp thụ một photon có năng lượng ε=ENEK . Khi đó nguyên tử sẽ:

Xem đáp án

Nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng cơ bản thì hấp thụ một photon có năng lượngε=ENEK

Khi đó nguyên tử sẽ chuyển thẳng từ K lên N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong nguyên tử hiđrô, khi êlêctrôn chuyển động trên quỹ đạo K với bán kính  r0=5,3.1011m  thì tốc độ của elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo đó là:

Xem đáp án

 

Quỹ đạo K ứng với nFc=Fhtke2rn2=mvn2rnvn=ke2mrn

Ta suy ra tốc độ của electron chuyển động trên quỹ đạo K là:

xM=2λDa=1mmxM=1,5λ(D+0,5/3)a=1mmλ=0,5.106(m)=0,5μm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nguyên tử hiđrô được kích thích để chuyển lên quỹ đạo dừng M. Khi nó chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì sẽ phát ra:

Xem đáp án
Media VietJack

Ba bức xạ ứng với: M về K, L về K, M về L

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận