Năng lượng của mạch dao động LC

  • 713 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ

Xem đáp án

Ta có, chu kì dao động của mạch LC dao động tự do: T=2πLC

=> Chu kì T phụ thuộc vào L và C

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

Xem đáp án

Ta có, chu kì dao động của mạch LC dao động tự do: T=2πLC

=> Khi tăng C lên 4 lần thì chu kì dao động sẽ tăng lên 2 lần

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch

Xem đáp án

Ta có, tần số dao động của mạch LC dao động tự do: f=12πLC

=> Khi tăng L lên 2 lần, điện dung C giảm 2 lần =>  thì tần số của dao động không đổi

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π2 = 10). Tần số dao động của mạch là:

Xem đáp án

Ta có, tần số dao động của mạch LC dao động tự do:

f=12πLC=12π2.103.2.1012=2,5.106Hz

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i=0,02cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là:

Xem đáp án

Từ phương trình cường độ dòng điện i=0,02cos2000t(A)

Ta có: ω=2000(rad/s)

Mặt khác, ta có: ω=1LCL=1ω2C=120002.5.106=0,05H

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận