ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  • 1014 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì

Xem đáp án

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen qua cách nào sau đây:

Xem đáp án

Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen bằng cả ba cách A, B, C.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đột biến tiền phôi là loại đột biến :

Xem đáp án

Đột biến tiền phôi xảy ra trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử (giai đoạn 2-8 tế bào).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đột biến gen có thể làm xuất hiện

Xem đáp án

Đột biến gen làm xuất hiện các alen mới. Chỉ có đột biến mới có thể làm xuất hiện alen mới, chưa từng có trong quần thể

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Những loại đột biến gen nào sau đây ít gây hậu quả nghiêm trọng hơn cho sinh vật?

Xem đáp án

Mất và thêm một cặp nuclêôtit thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với thay thế và chuyển đổi một cặp nuclêôtit. Vì mất và thêm 1 cặp nuclêôtit gây đột biến dịch khung, còn thay thế và chuyển đổi 1 cặp nuclêôtit chỉ gây biến đổi 1 vài axit amin hoặc không gây biến đổi nếu đó là đột biến đồng nghĩa

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận