ôn tập kiểm tra lý thuyết vật lý 10 (có đáp án)-đề 1

  • 3863 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây sai khi nói về áp suất chất lỏng?

Xem đáp án

 Chọn B.

Phát biểu: “Càng lên gần mặt thoáng, áp suất chất lỏng càng tăng” là sai. 


Câu 2:

Hiệu áp suất giữa hai điểm A và B cùng nằm trong chất lỏng cân bằng có giá trị bằng:

Xem đáp án

Chọn A

Hiệu áp suất giữa hai điểm A và B cùng nằm trong chất lỏng cân bằng có giá trị bằng trọng lượng của khối chất lỏng đó chứa trong một hình trụ thẳng đứng, đáy có diện tích bằng một đơn vị và chiều cao bằng hiệu độ sâu giữa hai điểm B và A.

 


Câu 3:

Điều nào sau đây không đúng với điều kiện chảy ổn định của chất lỏng?

Xem đáp án

“Khi chất lỏng chảy, chỉ có xoáy rất nhẹ.” không phải là đặc trưng về điều kiện chảy ổn định của chất lỏng.

  Chọn C


Câu 4:

Khi chất lỏng chảy trong một ống dẫn thì lưu lượng của chất lỏng:

Xem đáp án

Khi chất lỏng chảy trong một ống dẫn thì lưu lượng của chất lỏng tại mọi tiết diện ngang của ống dẫn là như nhau.  

Chọn C


Câu 5:

Trong một ống dòng nằm ngang thì:

Xem đáp án

5. Phát biểu “Trong một ống dòng nằm ngang, tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kì luôn là một hằng số.” là đúng.  

 Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận