Ôn tập tổng hợp kết chương: Rơi tự do có lời giải chi tiết

  • 2758 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 5:

Khi một vật rơi tự do thì các quãng đường vật rơi được trong giây đầu tiên và giây thứ 2 hơn kém nhau một lượng bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Quãng đường rơi trong giây đâu tiên là:

(với t = 1s)

Quãng đường sau 2 s là:

 (với t = 2s)

→  Quãng đường rơi trong giây thứ 2 là:

→  Độ chênh lệch quãng đường là:


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận