Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 11)

  • 2193 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một trong những nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1936-1939 là

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 3:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 được triệu tập trong bối cảnh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận