Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 13)

  • 2038 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam vì đã

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là đặc điểm tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 3:

Điểm nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh lạnh là

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây là một trong những hoàn cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận