Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 14)

  • 1937 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào phản ánh đúng mục tiêu trước mắt của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 2:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam đã

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 3:

Chiến thắng Đường 14-Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, cho thấy

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Những quốc gia nào sau đây tham dự hội nghị Ianta tháng 2 năm 1945?

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận