Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 16)

  • 1284 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945 - 1946 là

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 - 1973?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954), Đảng Cộng sản Đông Dương xác định đường lối “kháng chiến toàn dân” xuất phát từ

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận