Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 17)

  • 814 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 2:

Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước những khó khăn, thử thách nào? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 3:

Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A 


Câu 5:

Chiến dịch Biên giới (thu - đông 1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của Việt Nam đều nhằm 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận