Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 18)

  • 1848 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950-1975)? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 2:

Sự kiện nào sau đây là mốc đánh dấu sự kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 3:

Năm 1945, thực dân nào sau đây trở lại xâm lược Campuchia?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 5:

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây không có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930? 

Xem đáp án

Chọn đáp án  D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận