Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 19)

  • 1700 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

EEC là viết tắt theo tiếng Anh của tổ chức

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 3:

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí

Xem đáp án

Chọn đáp án A

 


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn chủ yếu là giữa

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận