Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 7)

  • 2717 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Trong những năm 1885-1896, nhân dân Việt Nam tham gia phong trào đấu tranh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Từ trong thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" (1960), hình thức mặt trận nào sau đây được thành lập?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 5:

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận