Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử (Đề 8)

  • 2162 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bản Hiếp pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hỏa (1946) được thông qua bởi:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Bản Hiếp pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hỏa (1946) được thông qua

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 3:

Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 4:

Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam có thêm hậu phương mới là

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


Câu 5:

Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu vì lí do nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

TuiTênTuấnn
15:55 - 22/06/2024

câu 2 lỗi câu hỏi rồi ạ