ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Quy luật phân ly

  • 1111 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đối tượng Menden chọn làm cặp bố mẹ trong nghiên cứu của mình là:

Xem đáp án

Menden chọn đối tượng làm cặp bố mẹ trong nghiên cứu của mình là các dòng thuần chủng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ F2

Xem đáp án

Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, F2có sự phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là

Xem đáp án

Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quyết định. Trong tế bào cả cặp nhân tố di truyền không hòa lẫn với nhau. Bố mẹ chỉ truyền cho con một trong hai thành viên của cặp nhân tố di truyền đó

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ theo Menđen là do

Xem đáp án

Theo Menđen cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản là sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh. Ở thời điểm đó, Menden chưa giải thích được học thuyết của mình bằng alen và NST.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Thuyết giao tử thuần khiết giải thích bản chất sự xuất hiện tính trạng lặn ở đời F2 trong thí nghiệm lai 1 tính trạng của Menđen là:

Xem đáp án

F1 là cơ thể lai nhưng các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào 1 cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau, do vậy khi F1 giảm phân, giao tử tạo ra là 2 loại giao tử thuần khiết A và a.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận