ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

  • 814 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

Xem đáp án

Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Xem đáp án

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm: Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là:

Xem đáp án

Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là: cá chép, gà, thỏ, khỉ.

Ý B: sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn

Ý C,D: sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là:

Xem đáp án

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là: Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.

VD: Ở châu chấu, con non có hình thái gần giống với con trưởng thành nhưng không có cánh, sau nhiều lần lột xác, chúng trở thành con trưởng thành.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho các loài động vật sau:

(1) Ong. (2) Bướm. (3) Châu chấu. (4) Gián. (5) Ếch.

Trong số các loài trên có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

Xem đáp án

Các loài phát triển qua biến thái hoàn toàn là: ong, bướm, ếch

2 loài còn lại phát triển biến thái không hoàn toàn là: châu chấu, gián

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận