Sóng dừng

  • 638 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là:

Xem đáp án

Khoảng cách giữa 5 nút liền kề là

4λ2=100λ=50cm=0,5m

Vận tốc truyền sóng:

v=λf=0,5.100=50m/s

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Tính tần số của sóng trên dây nếu trên dây có 6 điểm bụng.

Xem đáp án

Điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: l=kλ2 (kN)

Số bụng sóng = số bó sóng = k ;   

Số nút sóng = k + 1

Vì hai đầu cố định là 2 nút nên ta có:

l=kλ2=kv2f=k'λ'2=k'v2f'

f'=k'fk=63Hz

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B.

Xem đáp án

Ta có:

λ=vf=0.5 m=50 cm.

Ta có điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định:

l=kλ2 (kN)

Số bụng sóng = số bó sóng = k ;

Số nút sóng = k + 1

Trên dây có:

k=ABλ2=2ABλ=4 bụng sóng.

=> số nút = k + 1 = 5 nút sóng

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận