ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  • 1030 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:

Xem đáp án

Trả lời:

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do: Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Xem đáp án

Trả lời:

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Độ âm điện đặc trưng cho khả năng

Xem đáp án

Trả lời:

Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình electron nguyên tử?

Xem đáp án

Trả lời:

Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm A có đặc điểm chung là có số electron hóa trị.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Các nguyên tố hóa học trong nhóm VIIIA có đặc điểm chung nào về cấu tạo nguyên tử trong các liệt kê sau:

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố hóa học trong nhóm VIIIA có đặc điểm chung là : Lớp electron ngoài cùng đã điền đủ electron, bền vững.

Loại B vì He có cấu hình e là 1s2

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận