ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Sự hấp thu và vận chuyển vật chất ở thực vật

  • 1247 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

Xem đáp án

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu.

Nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước) nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và chất khoáng hòa tan trong đất phải đi qua tế bào nào đầu tiên:

Xem đáp án

Con đường vận chuyển nước và chất khoáng hòa tan: Đất → tế bào biểu bì (lông hút) → vỏ → Nội bì → trung trụ (mạch gỗ).

Nước và chất khoáng hòa tan trong đất phải đi qua tế bào lông hút trước.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Quá trình hấp thụ các ion khoáng ở rễ theo các hình thức cơ bàn nào?

Xem đáp án

Khoáng được hấp thụ bị động và chủ động.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nồng độ Ca2+trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+bằng cách nào?

Xem đáp án

Cây cần vận chuyển ion ngược chiều gradient nồng độ → Hấp thụ chủ động.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Gen và mã di truyền

( 1.3 K lượt thi )

Protein và dịch mã

( 1.1 K lượt thi )

Quy luật phân ly

( 1.1 K lượt thi )

Các bằng chứng tiến hóa

( 1.1 K lượt thi )

Quá trình nhân đôi DNA

( 1 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận