Sự nhiễu xạ - Giao thoa ánh sáng

  • 744 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:

Xem đáp án

Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn kết hợp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo:

Xem đáp án

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát

Xem đáp án

Khoảng vân:i=λDa

Khi thay ánh sáng lam bằng ánh sáng vàng:  λvàng > λlam i tăng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 9 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là:

Xem đáp án

=> Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng 9 là: 4i

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận