ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Tập tính ở động vật

  • 921 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập tính động vật là:

Xem đáp án

Tập tính của động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tập tính ở động vật được chia thành các loại

Xem đáp án

Tập tính ở động vật được chia thành:

Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có

Tập tính học được: phải qua học tập mới có

Tập tính hỗn hợp: kết hợp của 2 loại trên

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng là:

Xem đáp án

Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng là tập tính bẩm sinh còn gọi là bản năng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

Xem đáp án

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

Xem đáp án

Tập tính hỗn hợp là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hoàn thành khi điều kiện sống thay đổi.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận