ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì quá khứ đơn

  • 1353 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

________ TV last night?

Xem đáp án

Trạng từ: “last night” (tối qua) =>thì quá khứ đơn

Công thức: Did + S + V?

=>Did you watch TV last night?

Tạm dịch: Có phải tối qua bạn xem TV đúng không?

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

We _______ in here last summer.

Xem đáp án

Trạng từ: “last summer” (mùa hè năm ngoái)

Công thức: S + Ved/V2

=>We were in here last summer.

Tạm dịch: Chúng tôi đã ở đây vào mùa hè năm ngoái.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

My father _______ a new car two days ago.

Xem đáp án

Trạng từ: “ago” (cách đây)

Công thức: S + Ved/V2

=>My father bought  a new car two days ago.

Tạm dịch: Bố của tôi đã mua xe ô tô mới cách đây 2 ngày.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

They _______ to the zoo yesterday.

Xem đáp án

Trạng từ: “yesterday” (hôm qua)

Công thức: S + Ved/V2

=>They went to the zoo yesterday.

Tạm dịch: Hôm qua họ đã đi đến vườn thú.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

She ______ born in 2000.

Xem đáp án

Trạng từ: “in 2000” (năm 2000)

Công thức: S + Ved/V2

=>She was born in 2000.

Tạm dịch: Cô ấy sinh năm 2000.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận