Tổng hợp đề thi thử môn Lịch Sử mới nhất có đáp án (Đề 7)

  • 10176 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ngay sau khi Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết, chính quyền Sài Gòn có hành động ra sao?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong những năm 1861 – 1862, thực dân pháp đã chiếm được các tỉnh nào ở Nam Kì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tháng 4 – 1917, Lênin có báo cáo quan trọng chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào cách mạng ở các nước Mĩ Latinh những năm 60 -80 của thế kỉ XX là gì ?

Xem đáp án

Đáp án A


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

4 tháng trước

Lê thị nguyệt nga

T

4 tháng trước

Toàn Bùi

N

3 tháng trước

Nguyễn Bảo Ngân

Bình luận


Bình luận