Tổng hợp đề thi thử môn Lịch Sử mới nhất có đáp án (Đề 8)

  • 10156 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917, ở nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Phong trào dân chủ ở Đông Dương trong những năm 1936 – 1939 đã tập hợp đông dảo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Theo hiệp ước Giáp Tuất (1874) được kí kết giữa triều đình Huế và Pháp, quân Pháp

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Liên minh chống phát xít (hình thành năm 1942), được gọi là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Năm 1993, ở Nam Phi diễn ra sự kiện lịch sử nổi bật nào?

Xem đáp án

Đáp án A


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

4 tháng trước

Lê thị nguyệt nga

T

4 tháng trước

Toàn Bùi

N

3 tháng trước

Nguyễn Bảo Ngân

Bình luận


Bình luận