Trắc nghiệm Lực từ - Bài tập lực từ có tác dụng lên đoạn dây dẫn mang điện có đáp án (Vận dụng cao)

  • 3147 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Một thanh kim loại CD có chiều dài l=20cm khối lượng m=100g đặt vuông góc với 2 thanh ray song song nằm ngang và nối với nguồn điện như hình vẽ. Hệ thống đặt trong từ trường đều có B=0,2T phương chiều như vẽ. Biết hệ số ma sát giữa CD và thanh ray là μ=0,1. Bỏ qua điện trở của các thanh ray, điện trở tại nơi tiếp xúc và dòng điện cảm ứng trong mạch. Biết thanh ray trượt sang trái với gia tốc a=3m/s2. Chiều và độ lớn của dòng điện qua CD là?

Xem đáp án

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, ta suy ra chiều dòng điện qua CD có chiều từ D đến C:

+ Theo định luật II- Niutơn, ta có:  N+P+F+Fms=ma(1)

+ Chọn hệ trục Oxy như hình, chiếu (1) lên Ox, Oy ta được:

+ Mà:

+ Lại có: F=BIlI=m(μg+a)Bl=10A

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một thanh kim loại CD có chiều dài l=20cm khối lượng m=100g đặt vuông góc với 2 thanh ray song song nằm ngang và nối với nguồn điện như hình vẽ. Hệ thống đặt trong từ trường đều có B=0,2T phương chiều như vẽ, dòng điện I=10A có chiều từ D đến C. Biết hệ số ma sát giữa CD và thanh ray là μ=0,1. Bỏ qua điện trở của các thanh ray, điện trở tại nơi tiếp xúc và dòng điện cảm ứng trong mạch. Nâng hai đầu thanh AB của ray lên để hợp với mặt phẳng ngang góc 300. Xác định gia tốc chuyển động của thanh bắt đầu trượt với vận tốc ban đầu bằng 0.

Xem đáp án

Ta có, các lực tác dụng lên thanh gồm: trọng lực P, lực ma sát Fms, phản lực N và lực từ F có hướng như hình vẽ:

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ

+ Áp dụng định luật II – Niuton, ta có: N+P+Fms+F=ma

Chiếu (*) lên các phương ta được:

Ox:PsinαFcosαFms=ma(1)Oy:NPcosαFsinα=0(2)

Từ (2) ta suy ra: N=Pcosα+Fsinα

+ Lực ma sát: Fms=μN=μPcosα+Fsinα

Lực từ: F=BIlsin900=BIl

 Lực ma sát: Fms=μPcosα+BIlsinα

Thay vào (1) ta được: 

PsinαBIlcosαμPcosα+BIlsinα=maa=PsinαμcosαBIlcosα+μsinαm=0,1.10sin3000,1.cos3000,2.10.0,2cos300+0,1.sin3000,10,47m/s2

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận