Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 14 (có đáp án): Lực hướng tâm

  • 2199 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Biểu thức nào sau đây xác định lực hướng tâm tác dụng vào vật:

Xem đáp án

Lực hướng tâm: Fht=maht=mv2r=m.ω2r

Đáp án: B


Câu 3:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

A, C, D - đúng

B - sai vì: Không phải xe chuyển động vào một đoạn đường cong lực đóng vai trò hướng tâm luôn là lực ma sát.

Đáp án: B


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

A - sai vì vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm

B, C, D - đúng.

Đáp án: A


Câu 5:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Ta có: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

=> Các phương án:

A - sai vì vật có thể chịu tác dụng của nhiều lực

B - đúng

C - sai vì lực hướng tâm không phải là lực mới

D - sai vì hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật hướng vào tâm

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận