Xác định tổng động lượng, độ biến thiên động lượng và lực tác dụng

  • 1969 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  cùng hướng với  

Xem đáp án

p1=m1v1=2.4=8kg.m/sp2=m2v2=3.2=6kg.m/s

+ Vì v2  cùng hướng với v1  nên p1;p2  cùng phương, cùng chiều

p=p1+p2=8+6=14kg.m/s

Chọn đáp án A


Câu 2:

Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  ngược hướng với  

Xem đáp án

+ Vì v2  ngược hướng với v1  nên p1;p2  cùng phương, ngược chiều

 p=p1p2=86=2kg.m/s

Chọn đáp án B


Câu 3:

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v2  hướng chếch lên trên hợp với v1 góc 90°

Xem đáp án

+ Vì v2 hướng chếch lên trên hợp với v1  góc 90° nên p1;p2   vuông góc

p=p12+p22=82+62=10kg.m/s

Chọn đáp án C


Câu 4:

Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v2  hướng chếch lên trên hợp với v1 góc 60°

Xem đáp án

+ Vì v2  hướng chếch lên trên hợp với v1  góc 60° nên p1;p2  tạo với nhau một góc 60°

p2=p12+p22+2p1p2cosα

p=82+62+2.8.6cos600=237kg.m/s

Chọn đáp án D


Câu 5:

Một xạ thủ bắn tia từ xa với viên đạn có khối lượng 20g, khi viên đạn bay gân chạm tường thì có vận tốc 600 (m/s), sau khi xuyên thủng bức tường vận tốc của viên đạn chỉ còn 200 (m/s). Tính độ biến thiên động lượng của viên đạn và lực cản trung bình mà tường tác dụng lên viên đạn biết thời gian đạn xuyên qua tường 10-3 (s)

Xem đáp án

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên đạn

+ Độ biến thiên động lượng của viên đạn là:

Δp=m.v2m.v1=0,02200600=8kg.m/s

Áp dụng công thức:

Δp=F.ΔtF=ΔpΔt=8103=-8000N

 Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Hiểu
23:22 - 07/12/2021

C14 đáp án -55,4 N