Dạng: Xác định vị trị và thời điểm hai xe gặp nhau (có lời giải)

  • 2629 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. Viết phương trình tọa độ của hai vật

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Theo bài ra gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A

+ Đối vật qua A : x0A=0m;v0A=20m/s;aA=1m/s2;xA=20t12.t2;vA=20t

+ Đối vật qua B : x0B=300m;v0B=8m/s;aB=0m/s2;xB=3008t


Câu 4:

Một xe ô tô khởi hành lúc 6h sáng từ địa điểm A Bộ Công An đi về địa điểm B ngã tư Cổ Nhuế cách nhau 300m, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4m/s2. 10 giây sau một xe đạp khởi hành từ ngã tư Cổ Nhuế chuyển động cùng chiều với ô tô. Lúc 6h50s thì ô tô đuổi kịp xe đạp. Tính vận tốc của xe đạp và khoảng cách hai xe lúc 6h2phút

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc 6h sáng

+ Đối vật qua A : x0A=0m;v0A=0m/s;aA=0,4m/s2;xA=12.0,4.t2=0,2t2

+ Đối vật qua B : x0B=300m;vB=?m/s;aB=0m/s2 và chuyển động sau 10s nên: xB=300+vt10

+ Lúc 6h50s thì ô tô đuổi kịp xe đạp thì t = 50s xA=xB0,2t2=vt100,2.502=300+v5010v=5m/s

+ Lúc 6h2 phút tức là t = 120s

+ Vị trí xe A : xA=12.0,4.t2=0,2.1202=2880m

+ Vị trí xe B : xB=300+5t10=300+512010=850m

+ Khoảng cách giữa hai xe : ΔS=2880850=2030m


Câu 5:

Ở trên một đoạn dốc thẳng dài 130m, Phúc và Nghĩa đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở hai đầu đoạn dốc. Phúc đi lên dốc với vận tốc 18km/h chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2. Nghĩa đi xuống dốc với vận tốc 5,4 km/h và chuyển động với gia tốc có độ lớn 20cm/s2. Viết phương trình chuyển động của Phúc và Nghĩa

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Chọn chiều dương là chiều từ đỉnh đến chân dốc, gốc toạ độ tại đỉnh dốc, gốc thời gian là lúc Nghĩa chuyển động.

+ Ta có phương trình chuyển động 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận