100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao (P1)

  • 14647 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Tàu Thống nhất Bắc Nam xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00p, ngày 8 tháng 3 năm 2016, tới ga Sài Gòn vào lúc 4h00p ngày 10 tháng 3 năm 2016. Trong thời gian đó tàu phải nghỉ ở một số ga để trả khách mất 39p. Khoảng thời gian tàu Thống nhất Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới ga Sài Gòn là

Xem đáp án

Đáp án A

Từ 19h ngày 8/3/2016 đến 19h ngày 9/3/2016 thời gian tàu chạy là 24h.

Từ 19h ngày 9/3/2016 đến 4h ngày 10/3/2016 thời gian tàu chạy là: 24 – 19 + 4 = 9h.

Khoảng thời gian tàu chạy là: 24h + 9h – 0h 39p = 32h 21p.


Câu 5:

Bảng giờ tàu Thống Nhất Bắc Nam S1 như sau:

Bảng giờ tàu Thống Nhất Bắc Nam S1 như sau (ảnh 1)

Dựa vào bảng giờ trên, thời gian tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn là

Xem đáp án

Đáp án A

Xe khởi hành ở Hà Nội lúc 19 giờ 00 phút, sau 24h xe gần đến Nha Trang, xe tiếp tục đi 9 tiếng nữa đến 4 giờ sáng hôm sau thì đến Sài gòn. Vậy tổng thời gian xe đi từ Hà Nội vào Sài gòn là 24 + 9 = 33 giờ.


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hạnh Phùng

P

7 tháng trước

Phan lInh

Bình luận


Bình luận