(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Sở Nghệ An có đáp án

  • 2733 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị Ianta (2-1945) có quyết định thành lập tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ianta (2/1945).

Cách giải:

Hội nghị Ianta (2-1945) có quyết định thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Chọn A.


Câu 2:

Từ những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện hạt nhân?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên Xô.

Cách giải:

Từ những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện hạt nhân.

Chọn D.


Câu 3:

Đến nửa sau thế kỉ XX, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á ở Đông Bắc Á có ba, đó là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung các nước Đông Bắc Á.

Cách giải:

Đến nửa sau thế kỉ XX, trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á ở Đông Bắc Á có ba, đó là Hàn Quốc, Hồng Công và Đài Loan.

Chọn A.


Câu 4:

Giai đoạn 1950-1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ mặt khác

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung các nước Tây Âu.

Cách giải:

Giai đoạn 1950-1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ mặt khác đa dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại.

Chọn C.


Câu 5:

Sau chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào lĩnh vực

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh.

Cách giải:

Sau chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào lĩnh vực kinh tế.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận