40 câu trắc nghiệm Cơ học chất lưu nâng cao (P1)

  • 4803 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một người nặng 50 kg đứng thăng bằng trên một gót đế giày. Cho rằng tiết diện đế giày hình tròn, bằng phẳng, có bán kính 2 cm và g = 9,8 m/s2. Áp suất của người đặt lên sàn là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án: A

Áp lực do người tác dụng lên sàn bằng trọng lượng của người đó: F = P = mg.

Diện tích bị ép: S = π.R2.

Áp suất cần tìm: p=mgπR2=3,9.105N/m2


Câu 2:

Tiết diện của pít tông nhỏ trong một cái kích thủy lực bằng 3cm2. Để vừa đủ để nâng một ôtô có trọng lượng 15000N lên người ta dùng một lực có độ lớn 225N. Pít tông lớn phải có tiết diện là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án: D

Kí hiệu S1; F1  là tiết diện và lực tác dụng lên pít tông nhỏ.

S2; F2  là tiết diện và lực tác dụng lên pít tông lớn.

Áp dụng công thức: F2F1=S2S1 vi F2=P=15000N


Câu 5:

Lưu lượng nước trong một ống nằm ngang là 2m3/phút. Tại một điểm ống có bán kính 10cm thì vận tốc của chất lỏng trong ống là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Đổi Q = 2m3/phút = 260m3/s

Lưu lượng nước Q trong ống dòng ổn định là không đổi

 Q = S.v

 v = Q/S = Q/ (π.R2) = 2/60π.0,12 = 1,06 m/s


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận