ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Cụm từ

  • 1782 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dòng nào dưới đây chỉ toàn là các cụm danh từ?

Xem đáp án

Dòng chỉ gồm các cụm danh từ đó là:

Những chiếc mũ to tướng, đôi mắt đen vời vợi, nắng vàng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phần gạch chân trong câu “Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì làm bằng da một con dê” là cụm từ gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Cụm “một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu” là cụm danh từ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho các câu sau đây:

a) Nhưng những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đó nhào nặn với cỏi gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người.

(Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh).

b) Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

c) Không lời gửi của một Nguyễn Du, một Tôn - xtôi cho nhân loại phức tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn.

Cụm từ in đậm nào là cụm danh từ:

Xem đáp án

- Cụm danh từ: Tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó.

- Cụm động từ: sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh

- Cụm tính từ: phức tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.1 K lượt thi )

Từ Loại

( 2.8 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 1.7 K lượt thi )

Thể thơ

( 14.9 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận