Dạng: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường đi của một vật trong chuyện động thẳng biến đổi đều

  • 3344 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế và hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt còn lại 54km/h. Xác định thời gian để tàu còn vận tốc 36km/h kể từ lúc hãm phanh và sau bao lâu thì dừng hẳn.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh.

Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế và hãm phanh (ảnh 1)


Câu 3:

Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì nhìn thấy chướng ngại vật thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10s . Vận tốc của xe máy sau khi hãm phanh được 6s là bao nhiêu?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe máy, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm hanh

Ta có v0=543,6=15m/s xe dừng lại sau 10s nên v1=0m/s

 v1=v0+ata=v1v0t=01510=1,5m/s2

Vận tốc của oto sau khi hãm phanh được 6s v6=v0+at6v6=151,5.6=6m/s


Câu 4:

Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc  với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều .Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h.Hãy tính gia tốc của ôtôvà khoảng thời gian để ôtô chạy thêm được 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm hanh

Ta có v0=723,6=20m/s;v1=36km/h  

v12v02=2asa=v12v022s=1022022.50=3(m/s2) 

Áp dụng công thức: v22v02=2asv2=2as+v02=2.(3).60+202=210(m/s)

Mặt khác ta có v2=v0+at2t2=v2v0a=210203=4,56s 

Chọn đáp án A


Câu 5:

Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 16m/s và gia tốc 2m/s2 thì tăng tốc cho đến khi đạt được vận tốc 24m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết ô tô bắt đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 10s. Hỏi quãng đường của ô tô đã chạy.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Lời giải:

+ Áp dụng công thức v = v0 + at1  24 = 16 + 2.t1 t1 = 4s là thời gian tăng tốc độ.

Vậy thời gian giảm tốc độ: t2 = t  t1 = 6s

Quãng đường đi được khi ô tô tăng tốc độ:   S1=v0t1+12at12S1=16.4+12.2.42=80m 

Quãng đường đi được từ khi bắt đầu giảm tốc độ đến khi dừng hẳn:

S2=v1t2+12at22S2=24.612.2.62=108m

S = S1 + S2 = 80 + 108 = 188m

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận