ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Tìm và phát hiện lỗi sai

  • 2343 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

“Vùng đất này không chỉ tốt cho lúa.”Đây là câu:

Xem đáp án

Đây là câu thiếu một vế câu ghép.

Sửa lại: Vùng đất này không chỉ tốt cho lúa mà nó còn tốt cho cây ăn trái.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong các câu sau:

I. Tuy khó khăn đến đâu tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

II. Cháu chẳng dám xin ông bớt cho nhiều nhưng quả thật, nhà cháu nghèo quá!

III. Công việc thế nào cũng xong, anh cứ yên tâm đi!

IV. Hôm nhập ngũ, các bạn tôi đã tổ chức một bữa tiệc thân mật để tiễn tôi lên đường.

Những câu nào mắc lỗi:

Xem đáp án

Câu sai là câu I và IV

- Câu I: Dùng sai quan hệ từ

->Sửa lại: Dù khó khăn đến đâu tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

- Câu IV: Sai chủ thể đối tượng

- Sửa:  Hôm nhập ngũ, tôi được các bạn tổ chức một bức tiệc thân mật để tiễn tôi lên đường.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

“Tôi rất băn khoăn, nửa muốn về, nửa muốn ở lại, nửa lại muốn đi luôn.”Đây là câu:

Xem đáp án

Đây là câu sai về logic

Sửa lại: Tôi rất băn khoăn, vừa muốn về, vừa muốn ở lại, lại vừa muốn đi luôn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong các câu sau:

I. Ngày hôm ấy, trời có mưa bay bay, anh ấy đã xuất hiện tại chỗ hẹn.

II. Trần Hưng Đạo đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi giặc Minh

III. Tác phẩm mới xuất bản của anh ấy được đọc giả vô cùng yêu thích.

IV. Mẹ em là người mà em yêu quý nhất trên đời.

Những câu nào mắc lỗi?

Xem đáp án

- Các câu mắc lỗi là: II, III

- Câu II mắc lỗi sai thông tin

Sửa lại:

Cách 1: Trần Hưng Đạo đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi giặc Nguyên Mông.

Cách 2: Lê Lợi đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi giặc Minh.

- Câu III mắc lỗi dùng sai từ ngữ

Sửa lại: Tác phẩm mới xuất bản của anh ấy được độc giả (bạn đọc) vô cùng yêu thích.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

“Họ chưa hiểu rõ cái gì là ưu điểm, cái gì là hạn chế trong nền kinh tế thị trường?”Đây là câu:

Xem đáp án

Đây là câu dùng sai dấu câu.

Sửa lại: Họ chưa hiểu rõ cái gì là ưu điểm, cái gì là hạn chế trong nền kinh tế thị trường.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.7 K lượt thi )

Từ Loại

( 2.9 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 1.9 K lượt thi )

Thể thơ

( 15 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bùi Duyên
21:48 - 20/10/2023

như cái lon