Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện không đổi (có lời giải chi tiết) (Phần 1)

  • 3768 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong mỗi giây có 109 hạt electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi hạt có độ lớn bằng 1,6.1019C. Tính cường độ dòng điện qua ống

Xem đáp án

Điện lượng chuyển qua tiết diện ngang của ống dây:

Δq=ne=109.1,6.1019=1,6.1010(C)

Dòng điện chạy qua ống dây: I=ΔqΔt=1,6.1010(A)

Chọn A.


Câu 2:

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,64 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian 1 phút.

Xem đáp án

Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc: q = It = 38,4 (C)

Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc: N=qe=24.1019 (hạt)

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận