490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P5)

  • 4121 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là este?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận