490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P7)

  • 4120 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH2CH3 có tên gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận