Giải toán 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  • 987 lượt xem

  • 23 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Theo cách trên, hãy tính số học sinh của lớp 6A thích chơi bóng bàn, bóng chuyền.

Xem đáp án »

- Số học sinh của lớp 6A thích chơi bóng bàn là :

45 . 2/9 = 10 ( học sinh)

- Số học sinh của lớp 6A thích chơi bóng chuyền là:

45 . 4/15 = 12( học sinh )


Câu 2:

Tìm: 3/4 của 76 cm.

Xem đáp án »

3/4 của 76 cm là: 76 . 3/4 = 57cm


Câu 3:

Tìm: 0,25 của 1 giờ.

Xem đáp án »

Ta có 1 giờ = 60 phút

Suy ra 0,25 của 1 giờ là : 60 .0,25 = 60 . 25/100 = 15 phút


Câu 4:

Tìm: 62,5% của 96 tấn.

Xem đáp án »

62,5% của 96 tấn là∶96 .62,5% = 96.6250/100 = 6000 tấn.


Câu 15:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

3,7% của 13,5

Xem đáp án »

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là kết quả:

3.7% của 13,5 là: 0,4995


Câu 16:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

6,5% của 52,61

Xem đáp án »

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là kết quả:

6,5% của 52,61 là: 3,41965


Câu 17:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

17% , 29% , 47% của 2534

Xem đáp án »

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là kết quả:

17% của 2534 là: 430,78

    29% của 2534 là: 734,86

    47% của 2534 là: 1190,98


Câu 18:

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

48% của 264, 395, 1836.

Xem đáp án »

Giải bài 120 trang 52 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn bấm máy tính như phần hướng dẫn trong sách, dưới đây là kết quả:

48% của 264 là: 126,72

    48% của 395 là: 189,6

    48% của 1836 là: 881,28


Câu 21:

Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 - 9, một cửa hàng giảm giá 10% một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau:

Em hãy kiểm tra xem người bán hàng tính giá mới có đúng không?

Xem đáp án »

Hàng giảm giá 10% tức là giá mới (sau khi giảm) còn bằng 90% giá cũ.

Vậy giá mới của mỗi mặt hàng là:

A: 35000 . 90% = 31500. Vậy người bán hàng sửa lại thành giá 33000đ là sai.

B: 120000 . 90% = 108000đ. Vậy người bán hàng sửa đúng.

C: 67000 . 90% = 60300 đ. Vậy ng bán hàng sửa đúng.

D: 45000 . 90% = 40500 đ. Vậy người bán hàng sửa lại giá sai.

E: 240000 . 90% = 216000 đ. Vậy người bán hàng sửa lại giá đúng.

Kết luận: Người bán hàng sửa giá đúng các mặt hàng B, C, E.

Sửa giá sai các mặt hàng A, D.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận