Bài 1: Điện tích.Định luật Cu-lông

  • 46145 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho các yếu tố sau:

I. Độ lớn của các điện tích     

II. Dấu của các điện tích

III. Bản chất của điện môi       

IV. Khoảng cách giữa hai điện tích

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất, có độ lớn phụ thuộc vào bản chất của điện môi, tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng..


Câu 2:

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí thay đổi như thế nào nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng giữa hai điện tích? 

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng giữa hai điện tích thì độ điện môi của môi trường tăng lên do đó lực tương tác có độ lớn giảm. Tuy nhiên phương, chiều của lực không đổi.


Câu 3:

Hai điện tích điểm giống nhau có độ lớn 2.10-6C, đặt trong chân không cách nhau 20cm thì lực tương tác giữa chúng

Xem đáp án

Đáp án D

Hai điện tích giống nhau nên cùng dấu, tương tác giữa hai điện tích là lực đẩy


Câu 4:

Hai điện tích điểm q1 = 1,5.10-7C và q2 đặt trong chân không cách nhau 50cm thì lực hút giữa chúng là 1,08.10-3N. Giá trị của điện tích q2là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hai điện tích hút nhau nên trái dấu nhau, q1 là điện tích dương  => q2là điện tích âm


Bài thi liên quan:

Bài 6: Tụ Điện

29 câu hỏi 40 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

30 câu hỏi 40 phút

Bài 19: Từ trường

21 câu hỏi 30 phút

Bài 22: lực Lo-ren-xơ

24 câu hỏi 30 phút

Bài 25: Tự cảm

16 câu hỏi 30 phút

Bài 28: Lăng kính

15 câu hỏi 30 phút

Bài 29: Thấu kính

25 câu hỏi 30 phút

Bài 31: Mắt

20 câu hỏi 30 phút

Bài 32: Kính lúp

24 câu hỏi 30 phút

Bài 33: Kính hiển vi

18 câu hỏi 30 phút

Bài 34: Kính thiên văn

10 câu hỏi 15 phút

Đề kiểm tra học kì II

29 câu hỏi 40 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trọng Võ

N

3 năm trước

Nguyễn Thảo

2 năm trước

Minh Quân

Bình luận


Bình luận