HAI VẬT VA CHẠM NHAU (CÓ ĐÁP ÁN)

  • 2479 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một hòn bi khối lượng 2kg đang chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm vào hòn bi có khối lượng 4kg đang nằm yên, sau va chạm hai viên bi gắn vào nhau và chuyến động cùng vần tốc. Xác định vận tốc của hai viên bi sau va chạm?

Xem đáp án

+ Động lượng của hệ trước va chạm: m1v1+m2v2  

+ Động lượng của hệ sau va chạm:  m1+m2v

+ Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:

 m1.v1+m2v2=m1+m2vm1v1+0=m1+m2vv=m1v1m1+m2=2.32+4=1m/s

Chọn đáp án C


Câu 2:

Trên mặt phẳng nằm ngang một hòn bi m1 = 15g đang chuyển động sang phải với vận tốc v1 = 22,5cm/s va chạm trực diện đàn hồi với hòn bi m2 = 30g chuyển động sang trái với vận tốc v2 = 18cm/s. Tìm vận tốc mỗi vật sau va chạm, bỏ qua ma sát?

Xem đáp án

+ Áp dụng công thức va chạm:

v1/=m1m2v1+2m2v2m1+m2=1530.22,52.30.1845=31,5cm/s

v2/=m2m1v2+2m1m2m1+m2=3015.18+2.15.22.545=9cm/s

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một người công nhân có khối lượng 60kg nhảy ra từ một chiếc xe gòng có khối lượng 100kg đang chạy theo phưong ngang với vận tốc 3m/s, vận tốc nhảy của người đó đối với xe là 4m/s. Tính vận tốc của xe sau khi người công nhân nhảy cùng chiều với xe.

Xem đáp án

+ Chọn chiều dương (+) là chiều chuyển động của xe

m1+m2v=m1v0+v+m2v2

+ Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:  

 v2=m1+m2vm1v0+vm2=60+100.3604+3100=0,6m/s

Chọn đáp án C


Câu 4:

Một người công nhân có khối lượng 60kg nhảy ra từ một chiếc xe gòng có khối lượng 100kg đang chạy theo phưong ngang với vận tốc 3m/s, vận tốc nhảy của người đó đối với xe là 4m/s. Tính vận tốc của xe sau khi người công nhân nhảy ngược chiều với xe.

Xem đáp án

 

+ Chọn chiều dương (+) là chiều chuyển động của xe

+ Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:  

m1+m2v=m1v0+v+m2v2 

v2=m1+m2vm1vv0m2=60+100.36034100=5,4m/s

Chọn đáp án B

 


Câu 5:

Cho viên bi một có khối lượng 200g đang chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang vói vận tốc 5m/s tói va chạm vào viên bi thứ hai có khối lượng 400g đang đứng yên, biết rằng sau va chạm viên bi thứ hai chuyển động với vận tốc 3m/s, chuyển động của hai bi trên cùng một đường thẳng. Xác định độ lớn vận tốc và chiều chuyển động của viên bi một sau va chạm.

Xem đáp án

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên bi một trước lúc va chạm

Theo định luật bảo toàn động lượng:

m1.v1+m2v2=m1.v1/+m2v2/

Chiếu lên chiều dương ta có:  

 m1v1+m20=m1v1/+m2v2/

v1/=m1v1m2v2m1=0,2.50,4.30,2=1m/s

Vậy viên bi một sau va chạm chuyển động với vận tốc là 3 m/s và chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động ban đầu.

Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đăng Quang
20:40 - 08/03/2021

đáp án sai ở chỗ 0,6kg m/s