Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM(P1)

  • 15613 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm?

Xem đáp án

D

Chất điểm là một chất chuyển động được coi là kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc là so với khoảng cách mà ta đề cập đến). Do vậy đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội –Vinh có thể coi là một chất điểm do nó có kích thước rất nhỏ so với quãng đường từ Hà Nội đến Vinh.


Câu 2:

Một người đứng trên đường quan sát chiếc ô tô chạy qua trước mặt. Dấu hiệu nào cho biết ô tô đang chuyển động?

Xem đáp án

B.

Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật so với các vật khác theo thời gian. Do vậy dấu hiệu cho biết ô tô đang chuyển động là khoảng cách giữa xe và người đó thay đổi.


Câu 3:

Một chiếc xe lửa đang chuyển động, quan sát chiếc va li đặt trên giá để hàng hóa, nếu nói rằng:

1. Va li đứng yên so với thành toa.

2. Va li chuyển động so với đầu máy.

3. Va li chuyển  động so với đường ray.

thì nhận xét nào ở trên là đúng?

Xem đáp án

C.

Chiếc va li đặt trên giá để hàng hóa nên sẽ đứng yên so với thành toa và chuyển động so với đường ray, đồng thời va li đứng yên so với đầu máy.


Câu 4:

Trong các ví dụ dưới đây, trường hợp nào vật chuyển động được coi như là chất điểm?

Xem đáp án

A.

So với chiều quỹ đạo chuyển động quanh Trái Đất thì Mặt Trăng có kích thích nhỏ nên có thể coi như một chất điểm.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

C.

Quỹ đạo là một đường mà chất điểm vạch ra trong không gian khi nó chuyển động.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận