Danh sách câu hỏi

Có 4338 câu hỏi trên 87 trang
Hãy trao đổi về vấn đề: “Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương a. Chuẩn bị - Xem lại nội dung đọc hiểu bài: “Người ngồi đợi trước hiên nhà”; tìm các thông tin liên quan đến vấn đề sẽ trao đổi. Ví dụ: những phẩm chất hoặc những hi sinh mất mát của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến; tấm gương của những người chị, người mẹ cụ thể,… - Xem lại nội dung tìm ý và lập dàn ý trong phần Viết - Chuẩn bị tranh, ảnh và phương tiện trình bày (nếu có) b. Tìm ý và lập dàn ý - Tìm ý cho bài nói bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi sau: - Lập dàn ý cho bài nói bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục 3 phần: Mở đầu - Giới thiệu vấn đề đặt ra trong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà: dì Bảy – hình ảnh người phụ nữ Việt Nam Nội dung chính: - Lần lượt trình bày nội dung bài nói theo một trình tự nhất định Ví dụ: + Nêu tóm tắt nội dung câu chuyện của dì Bảy + Phân tích những phẩm chất của nhân vật dì Bảy + Trình bày những suy nghĩ cảm xúc và thái độ của mình về hình ảnh người phụ nữ trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Kết thúc: - Khẳng định lại phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam và nói lên những suy nghĩ của em trước nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong chiến tranh. c. Nói và nghe - Dựa vào dàn ý để trình bày ý kiến của mình, trao đổi lại với các bạn về vấn đê đặt ra. Chú ý hình thức trình bày, trao đổi - Trao đổi góp ý phần trình bày của bạn. Chú ý các lỗi cần tránh khi nghe và có thái độ phù hợp khi trao đổi d. Kiểm tra và chỉnh sửa - Người nói và người nghe cùng rút kinh nghiệm về nội dung và cách thức trao đổi về một vấn đề còn có ý kiến chưa thống nhất. - Chú ý các lỗi trong khi trao đổi như: không nói rõ ràng, chưa tập trung,… - Xác định được cách chỉnh sửa các lỗi
Viết bài văn biểu cảm về hình ảnh nhân vật dì Bảy trong bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương. a. Chuẩn bị - Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà - Tìm hiểu thêm thông tin về những vẻ đẹp của người phụ nữ trong cuộc sống nói chung và đức hi sinh của người phụ nữ trong chiến tranh nói riêng. b. Tìm ý và lập dàn ý - Tìm ý cho bài viết bằng cách đặt và trả lời những câu hỏi sau: - Lập dàn ý cho bài viết bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục 3 phần: Mở bài: + Nêu ấn tượng chung về hình ảnh người phụ nữ trong tản văn Người ngồi đợi trước hiên nhà của Huỳnh Như Phương Thân bài: + Lần lượt trình bày nội dung bài viết theo một trật tự nhất định . Tóm tắt câu chuyện về người phụ nữ chờ chồng hai chục năm trong văn bản . Phát biểu cảm xúc, tình cảm, thái độ của em trước tính cách và phẩm chất của người phụ nữ ấy. . Phát biểu suy nghĩ về sự hi sinh thầm lặng, cao cả của những người phụ nữ trong các cuộc chiến tranh và trách nhiệm của xã hội trong việc ứng xử với những người như dì Bảy. Kết bài: . Nêu lên suy nghĩ và bài học của cá nhân em về hình ảnh người phụ nữ trong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà c. Viết - Dựa vào dàn ý đã làm, em hãy viết bài văn biểu cảm theo yêu cầu của bài tập đã nêu ở trên d. Kiểm tra và chỉnh sửa Tham khảo việc kiểm tra chỉnh sửa các lỗi về viết ở Bài 6 mục d (trang 15)