Danh sách câu hỏi

Có 2316 câu hỏi trên 47 trang
Dựa vào một số gợi ý trong Bảng 9.4, hãy lập bảng liệt kê những sở thích và khả năng của bản thân có thể phù hợp đối với ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí. Một số sở thích, khả năng phù hợp với ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí Có Không Sở thích Có quan tâm hoặc muốn tìm hiểu về các nghề liên quan đến cơ khí không?     Có thích và muốn tương lai sẽ làm một nghề nghiệp cụ thể thuộc lĩnh vực cơ khí không?     Có thích quan sát, tìm hiểu về cách sử dụng và sửa chữa các đồ dùng cơ khí trong gia đình không?     Có thấy các hoạt động của máy móc cơ khí là hữu ích hay không?     Có hứng thú khi tham gia các hoạt động gia công cơ khí không?     Có thích tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan và những ứng dụng của thiết bị cơ khí không?     Khả năng Có dễ dàng hoàn thành công việc sử dụng các dụng cụ cơ khí cầm tay (mài, khoan, …) giúp bố mẹ không?     Có hiểu và dễ dàng trình bày về các nội dung liên quan đến lắp đặt các thiết bị cơ khí đơn giản không?     Có khả năng sửa chữa một số vật dụng cơ khí thiết yếu trong gia đình không?     Có khả năng làm việc ở điều kiện môi trường khắc nghiệt không?     Có khả năng tổ chức, quản lí và phân công công việc phù hợp trong hoạt động nhóm không