Danh sách câu hỏi

Có 2811 câu hỏi trên 57 trang
Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: a. Chị G là chủ sở hữu căn nhà và đã được Uỷ ban nhân dân quận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận thừa kế từ mẹ. Vì công việc nên chị G chuyển đến sinh sống ở một nơi khác và cho chú D (cậu của chị) sống trong ngôi nhà đó. Gần đây, chị G muốn trở lại sinh sống tại ngôi nhà nhưng chủ D nhất định không chuyển đi và nhiều lần đe doạ, không cho chị G về đó sinh sống với lí do cậu là em của mẹ chị G nên có quyền được sống tại căn nhà đó. 1/ Lí do chú D đưa ra là đúng hay sai? Vì sao? 2/ Trong trường hợp này, chị G cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? b. Chị Th và anh Q là vợ chồng, có sở hữu chung một ngôi nhà. Gần đây, do anh Q ấcó quan hệ với người phụ nữ khác nên chị Th và anh Q làm thủ tục li hôn. Trong thời gian chờ giải quyết của Toà án, anh Q đã thay khoá cửa, không cho chị Th vào nhà. 1/ Việc làm của anh Q có trái pháp luật không? Vì sao? 2/ Chị Th phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? c. Cả nhà đi vắng, P đang ở nhà học bài thì bỗng nhiên có một người lạ gõ cửa muốn vào nhà với lí do kiểm tra đường ống dẫn nước của toàn khu vực. P không muốn cho vào, nên không mở cửa. Việc làm của P đúng hay sai? Vì sao? d. Chú H và chú K là bạn làm ăn với nhau từ lâu. Do quan hệ thân thiết nên chú P pin thường hay qua lại và ở nhà chú H trong thời gian dài. Gần đây, do không cùng quan điểm trong công việc nên giữa hai chú xảy ra mâu thuẫn. Chú H không muốn chú K ở nhà của mình nữa nhưng chú K tìm đủ mọi lí do để không chuyển đi. 1/ Hành vi của chủ K có trái pháp luật không? Vì sao? 2/ Chú H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?