Danh sách câu hỏi

Có 3061 câu hỏi trên 62 trang
Hai bạn Minh và Khoa muốn xây dựng thuật toán để mô phỏng trò chơi “Oẳn tù tì” giữa người và máy tính Bạn Minh mô phỏng thuật toán như sau: Nếu người chơi ra “đấm” thì                         Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Hòa nhau”           Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Người chơi thua”           Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thắng” Nếu người chơi ra “lá” thì Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thắng” Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Hòa nhau” Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thua” Nếu người chơi ra “kéo” thì Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thua”           Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Người chơi thắng”           Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Hòa nhau” Bạn Khoa mô tả thuật toán như sau: Nếu người chơi và máy tính ra giống nhau thì thông báo “Hòa nhau” Ngược lại Nếu người chơi ra “kéo” thì           Nếu máy tính ra “lá” thì thông báo “Người chơi thắng”           Ngược lại thông báo “Người chơi thua” Nếu người chơi ra “lá” thì           Nếu máy tính ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thắng”           Ngược lại thông báo “Người chơi thua” Nếu người chơi ra “đấm” thì                                                 Nếu máy tính ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thắng”           Ngược lại thông báo “Người chơi thua” Theo em, trong hai cách mô tả thuật toán trên của hai bạn thì cách nào hay hơn? Tại sao? Em hãy mô tả thuật toán em thấy hay hơn bằng sơ đồ khối