Danh sách câu hỏi

Có 1136 câu hỏi trên 23 trang
Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng quỹ thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu được phát ra cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp lại các bạn có kết quả như sau: Số học sinhTỉ lệXem phim6731%Chơi thể thao4420%Chơi điện tử3215%Đọc sách5827%Việc khác157%a) Việc các bạn phát phiếu và thu phiếu về thuộc hoạt động nào trong xử lí thông tin?b) Việc tổng hợp thông tin dưới dạng bảng như trên thuộc những hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?c) Bạn An sử dụng bảng trên để biết:- Loại hình giải trí nào được các bạn thích nhất?- Số bạn thích chơi điện tử là bao nhiêu? Số đó có cao không? Làm sao để thu hút được các bạn này vào các hoạt động khác?- Nếu nhà trường xây dựng thư viện sách và câu lạc bộ thể thao liệu có khả thi không?Để trả lời các câu hỏi trên, bạn An phải phân tích, suy nghĩ, tổng hợp,… việc làm đó của bạn An thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?d) Bạn An sử dụng số liệu của bảng để vẽ biểu đồ trên giấy như sau:                                                  Việc làm của bạn An thuộc những hoạt động nào trong các hoạt động của quá trình xử lí thông tin?