Đề thi thử 2019 - Đề số 15

  • 11859 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga đã xác lập thể chế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Cách mạng tháng Hai đã lật đổ được chế độ cũ, thành lập các Xô viết đại biểu công nông và binh lính. Tuy nhiên, giai cấp tư sản cũng thành lập được Chính phủ tư sản lâm thời. Nước Nga trở thành nước cộng hoà.


Câu 2:

Vì sao Mĩ không thể xác lập trật tự thế giới "đơn cực"?

Xem đáp án

Đáp án A

Sau "chiến tranh lạnh", Liên Xô sụp đổ, trật tự thế giới hai cực tan rã, trên thế giới chỉ còn lại một cực là Mỹ. Đây là cơ hội để Oa-sinh-tơn thiết lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Nhưng Mỹ đã không tận dụng được "cơ hội vàng" đó, đi tới chỗ ảo tưởng, phiêu lưu và phạm nhiều sai lầm, trong đó có nguyên nhân tác động trực tiếp là sự lớn mạnh của các cường quốc khiến Mĩ không còn nắm được vị trí thống trị của thế giới.


Câu 3:

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu?

Xem đáp án

Đáp án D

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mang lại. Nhưng nguyên nhân cơ bản nhất khiến của sự kiện này lại bắt nguồn sau khi cuộc khủng hoảng năng lượng nổ ra và các nước Đông Âu chọn giải pháp là ngồi im không chủ trương cải tổ. Về sau, đất nước ngày càng khủng hoảng thì chính phủ các nước Đông Âu vẫn tiếp tục quan điểm bảo thủ của mình là không đề ra những cải cách cần thiết và đúng đắn. Sự tác động của sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên xô, các thế lực chống phá CNXH trong và ngoài nước ra sức kích động quần chúng, thúc đẩy các hoạt động lật đổ chỉ là một trong các nguyên nhân đẩy nhanh sự sụp đổ của các nước Đông Âu.


Câu 4:

Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Trung Quốc họp vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Tháng 10 - 1987,diễn ra đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Đặng Tiểu Bình chủ trì đại hội. Tổng bí thư Triệu Tử Dương đọc báo cáo chính trị " Tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc". Đại hội này có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc đặc biệt là Đại hội đã khẳng định lí luận về giai đoạn đầu của "CNXH" ở Trung Quốc và hoàn thiện "chiến lược phát triển 3 bước" nhằm hiện đại hóa đất nước.


Câu 5:

Hai miền Nam Bắc Triều Tiên được phân đôi bởi vĩ tuyến bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Tại Hội nghị Bàn Môn Điếm, hai miền Nam - Bắc Triều Tiên đã quyết định lấy vĩ tuyến 38 là ranh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tú Uyên Nguyễn

Bình luận


Bình luận